Image

 

OZNAM

 

V pracovných dňoch pondelok až štvrtok od 8.00 hod. do 15.00 hod. piatok od 8.00 hod. do 14.00 hod. si môžete na sekretariáte školy vyzdvihnúť rozhodnutia o prijatí a neprijatí dieťaťa do materskej školy.
Rozhodnutie môže vyzdvihnúť zákonný zástupca alebo iná osoba na základe úradného splnomocnenia.
V prípade individuálneho termínu je možné dohodnúť si termín prostredníctvom mailovej adresy sibirska@sibirska.sk

Ďakujem, tajomníčka