Kontakt

Image

 

 

Sekretariát riaditeľa: 02/44253786, 02/202755 80

Elena Micháleková

 

Ekonómka: 02/202755 83

Lenka Šofrancová

 

Asistentka ekonomického oddelenia

Martina Magdinová


Výchovná poradkyňa: 02/202755 84

Elena Nemcová


Školská jedáleň: 02/44251091

Mária Šajgalíková

 

Kabinet 1. stupňa:

PaedDr. Marta Kolčáková, Mgr. Eva Kušpálová, Mgr. Lucia Juhászová, Mgr. Eva Dolinská, Mgr. Daniela Stančíková, Mgr. Jindra Majerská, Mgr. Veronika Nemčovičová, Mgr. Alena Grebečiová, Mgr. Katarína Medvecká

 

Kabinet slovenského a anglického jazyka:

Mgr. Dagmar Bodová, Mgr. Milica Drangová.

 

ŠKD:

Jaroslava Ormandyová - vedúca oddelenia

Drahomíra Némethová, Mgr. Ingrid Pravdová, Mgr. Veronika Chovancová,  Martina Magdinová, Forrová Alena, Andresičová Jarmila

 

Kabinet prírodopisu, geografie, matematiky a fyziky:

Mgr. Bibiana Konečná, Mgr.  Michal Drgáň, Ing.  Gabriela Karabová, Ing. Renáta Bullová

 

Mgr. Milena Partelová - riaditeľka školy
02/ 44 25 37 86
partelova@sibirska.sk

sibirska@sibirska.sk


Mgr. Jaroslava Kőszegiová - zástupkyňa riaditeľky školy
02/ 44 25 37 86 , koszegiova@sibirska.sk


Mgr. Renáta Korytárová- zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ, Šuňavcová 13
02/ 44 25 26 23 , sunavcova@sibirska.sk

Eva Hornáčková - zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ, Legerského 18
02/ 44 25 20 13 , legerskeho@sibirska.sk

 

Mgr. Anna Mračková - zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ, Pionierska 12/A
0911 085050 , pionierska@sibirska.skLenka Šofrancová - personálno – mzdová zamestnankyňa
02/ 44 25 37 86
sofrancova@sibirska.sk

 

PhDr. Rudolf Hurban - špeciálny pedagóg
hurban@sibirska.sk

Mária Šajgalíková - vedúca školskej jedálne
jedalen@sibirska.sk
E-mailové adresy vychovávateliek v ŠKD:

Drahomíra Némethová
nemethova@sibirska.sk


Mgr. Veronika Chovancová
chovancova@sibirska.sk

Vedúca odd. - Jaroslava Ormandyová
ormandyova@sibirska.sk

Mgr. Ingrid Pravdová

pravdova@sibirska.sk

Martina Magdinová

magdinova@sibirska.sk

Forrová Alena

forrova@sibirska.sk

Andresičová Jarmila

andresicova@sibirska.sk

 

 

 E-mailové adresy pedagógov:

 

Mgr. Helena Vidovencová - vidovencova@sibirska.sk
Mgr. Eva Kušpalová - kuspalova@sibirska.sk
Mgr. Jindra Majerská - majerska@sibirska.sk
Mgr. Milica Drangová - drangova@sibirska.sk
Mgr. Alena Grebečiová - grebeciova@sibirska.sk
Mgr. Bibiana Konečná- konecna@sibirska.sk
Ing. Renáta Bullová- bullova@sibirska.sk
Mgr. Michal Drgáň - drgan@sibirska.sk
Mgr. Elena Nemcová - nemcova@sibirska.sk
Mgr. Eva Dolinská - dolinska@sibirska.sk
Mgr. Lucia Juhászová - juhaszova@sibirska.sk
PaedDr. Marta Kolčáková - kolcakova@sibirska.sk
Mgr. Katarína Medvecká - kmedvecka@sibirska.sk
Mgr.Daniela Stančíková - stancikova@sibirska.sk
Ing. Karabová Gabriela - karabova@sibirska.sk

Mgr. Dagmar Bodová  - bodova@sibirska.sk

Mgr. Veronika Nemčovičová - nemcovicova@sibirska.sk


meniny oslavuje: , zajtra má meniny:


Počasie Bratislava - Svieti.com


Nájdite nás na Facebooku