Občianske združenie

 

 

Občianske združenie „Zelená deťom“ vzniklo 9.januára 2004 pri Materskej škole Legerského 18, Bratislava.
Jeho členmi sú spravidla rodičia detí navštevujúcich túto materskú školu.

 

 

Cieľom činnosti združenia je:

 

Podporovať výchovno-vzdelávací proces a jeho kultúrne, športové a vzdelávacie aktivity
Podporovať riadny chod a prevádzku materskej školy
Podporovať ďalšie vzdelávanie a odborný rast pedagógov
Finančne ohodnotiť realizáciu výchovno-vzdelávacej činnosti učiteľov nad rámec programu výchovy a vzdelávania; za oboznamovanie detí s cudzím jazykom, za vedenie záujmových krúžkov

 

Majetok združenia tvoria:

 

- členské príspevky
- dotácie štátnej správy
- dary sponzorov
- hmotný majetok združenia
- prostriedky získané pri organizovaní rôznych aktivít v rámci cieľov činnosti združenia
- získanie grantov a finančnej podpory
- príjmy z vykonávania hospodárskej činnosti s vyššie uvedeným účelom vzniku združenia

 

 

V tomto školskom roku bola výška členského príspevku dohodnutá rodičmi na rodičovskom združení na 100,-Eur. na celý školský rok.

 

Výsledky spolupráce občianskeho združenia s materskou školou:

 

 

Vypracovaním projektov „Bezpečne v živote i v hre“ a „Tvoríme v detstve pre lepšiu budúcnosť“ sme získali finančnú dotáciu na zriadenie dopravného ihriska s dopravnými značkami, kolobežkami, trojkolkami bicyklami. Školský dvor bol obohatený o drevenú preliezku s vežou, šmýkaľkou, hojdačkami a o besiedku.

 

 

Z 2% dane z príjmov boli kúpené: kolotoč, CD -prehrávače, učebné pomôcky, stoly, stoličky, šatňové skrinky, hračky a iné predmety, ktoré skultúrnili interiér a exteriér materskej školy.

 

 

Vážení rodičia a všetci, ktorí podporujete občianske združenie „Zelená deťom“ tým, že darujete 2% dane zo svojho príjmu!

 

 

Ďakujeme Vám za podporu v mene zamestnancov a najmä v mene detí a prosíme Vás, aby ste aj tento rok poukázali 2% dane na zlepšenie podmienok v našej materskej škole.

 

 

Potrebné údaje:

 

Obchodné meno : Občianske združenie Zelená deťom
Sídlo : Legerského 18, 831 02 Bratislava 3
Právna forma : Občianske združenie
Identifikačné č. : 31815847

 


meniny oslavuje: , zajtra má meniny:


Počasie Bratislava - Svieti.com


Nájdite nás na Facebooku