Oznam pre rodičov:


Základná škola s materskou školou Sibírska 39, 831 02 Bratislava
 


 

Podmienky prijímania detí do materskej školy na Legerského ulici č. 18.


 

Pri vyššom počte prihlásených detí, ako je možné prijať, sa prednostne prijímajú:

 

1. Deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku.
 

2. Deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou.
 

3. Deti, ktoré dovŕšili tretí rok veku.

 

 

Pre všetky tieto deti platia nasledovné kritériá:

 

 

1. Trvalé bydlisko v školskom obvode ZŠ s MŠ Sibírska
 

2. Trvalé bydlisko v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
 

3. Starší súrodenec navštevujúci ZŠ s MŠ Sibírska
 

4. Zákonný zástupca dieťaťa pracuje v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

 

 

 

 Mgr. Milena Partelová
riaditeľka

 


meniny oslavuje: , zajtra má meniny:


Počasie Bratislava - Svieti.com


Nájdite nás na Facebooku