MDD

Škola inak (alt. Škola hrou)

 


Na jeden deň sa škola na Sibírskej ulici zmenila na obrovskú herňu. Vo štvrtok 1. júna 2017 pri príležitosti Dňa detí sa žiaci v tejto škole namiesto učenia hrali a zabávali. Na šestnástich stanovištiach mali napríklad príležitosť vyskúšať si balónový beh, tvoriť z papiera, hádzať loptičky do plechoviek, riešiť hlavolamy, nechať si namaľovať tvár, zahrať ping-pong, či krátke hry sa na hernej konzole. Vychutnali si aj turnaj vo futbale a vybíjanej. Triedy ako tímy zbierali na stanovištiach body, za ktoré mohli dostať od učiteľov „červenú kartu“ - možnosť pre triedu raz odložiť na neskôr písomku v nasledujúcom školskom roku, ako aj „stávku s triednou pani učiteľkou“ – ak získali určený počet bodov, prisľúbili im spoločný pekný zážitok (napríklad noc v škole alebo spoločný výlet).
Deti si tento deň skutočne užili, vybláznili sa a vyskúšali mnoho nových zábavných vecí.
Deň detí organizovalo a financovalo rodičovské združenie pôsobiace pri tejto škole. Animátormi na jednotlivých stanovištiach boli rodičia žiakov a viacerí ďalší dobrovoľníci. Podujatie sa tak stalo dobrým príkladom spolupráce školy, rodičov a komunity.
 

Prihlásenie