Testovanie 9

Naša škola sa v rámci Testovania 9 -2017 v rámci škôl Bratislava-Nové Mesto umiestnila na 1. mieste v obidvoch predmetoch:Matematika a Slovenský jazyk. Srdečne blahželáme žiakom aj pedagógom. Prehľad TU:

Prihlásenie