Kontakt

Kontakt

 

 

Sekretariát riaditeľa: 02/44253786, 02/202755 80

Elena Micháleková

 

Ekonómka: 02/202755 83

Lenka Šofrancová

 


Výchovná poradkyňa: 02/202755 84

Elena Nemcová


Školská jedáleň: 02/44251091

 

 

Kabinet 1. stupňa:

PaedDr. Marta Kolčáková, Mgr. Lucia Juhászová, Mgr. Eva Dolinská, Mgr. Daniela Stančíková, Mgr. Jindra Majerská, Mgr. Veronika Nemčovičová, Mgr. Alena Grebečiová, Mgr. Veronika Zajacová

 

Kabinet slovenského a anglického jazyka:

Mgr. Dagmar Bodová,  Mgr. Helena Sedlačeková, Mgr. Milica Drangová, Ing. Lucia Pavlíková

 

ŠKD:

Jaroslava Ormandyová - vedúca oddelenia

Drahomíra Némethová,  Forrová Alena, Andresičová Jarmila,

 

Kabinet biológie, chémie,  geografie, matematiky a fyziky:

 Ing.  Gabriela Karabová, Ing. Renáta Bullová, Mgr. Simona Tomková, Mgr. Gabriela Klimešová, Mgr. Pavlína Kacko

 

Mgr. Milena Partelová - riaditeľka školy
02/ 44 25 37 86
partelova@sibirska.sk

sibirska@sibirska.sk


Mgr. Jaroslava Kőszegiová - zástupkyňa riaditeľky školy
02/ 44 25 37 86 , koszegiova@sibirska.sk


Mgr. Renáta Korytárová- zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ, Šuňavcová 13
02/ 44 25 26 23 , sunavcova@sibirska.sk

 - zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ, Legerského 18
02/ 44 25 20 13 , legerskeho@sibirska.sk

 

Mgr. Anna Mračková - zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ, Pionierska 12/A
0911 085050 , pionierska@sibirska.skLenka Šofrancová - personálno – mzdová zamestnankyňa
02/ 44 25 37 86
sofrancova@sibirska.sk

 

 Mgr. Veronika Grznárová- špeciálny pedagóg

 - vedúca školskej jedálne
jedalen@sibirska.sk
E-mailové adresy vychovávateliek v ŠKD:

Drahomíra Némethová
nemethova@sibirska.sk


Mgr. Martina Vráželová
vrazelova@sibirska.sk

Vedúca odd. - Jaroslava Ormandyová
ormandyova@sibirska.sk

 Barbora Šošková

soskova@sibirska.sk

Farkašová Andrea

farkasova@sibirska.sk

Forrová Alena

forrova@sibirska.sk

Andresičová Jarmila

andresicova@sibirska.sk

 

 

 E-mailové adresy pedagógov:

Mgr. Simona Tomková - tomkova@sibirska.sk
Mgr. Dagmar Bodová - bodova@sibirska.sk
Mgr. Jindra Majerská - majerska@sibirska.sk
Mgr. Milica Drangová - drangova@sibirska.sk
Mgr. Alena Grebečiová - grebeciova@sibirska.sk
Mgr. Veronika Zajacová- zajacova@sibirska.sk
Ing. Renáta Bullová- bullova@sibirska.sk
Mgr. Pavlína Kacko - kacko@sibirska.sk
Mgr. Elena Nemcová - nemcova@sibirska.sk
Mgr. Eva Dolinská - dolinska@sibirska.sk
Mgr. Lucia Juhászová - juhaszova@sibirska.sk
PaedDr. Marta Kolčáková - kolcakova@sibirska.sk
Mgr. Elena Sládečková - sladeckova@sibirska.sk
Mgr. Daniela Stančíková - stancikova@sibirska.sk
Ing. Gabriela Karabová- karabova@sibirska.sk

Mgr. Gabriela Klimešová - klimesova@sibirska.sk
Ing. Lucia Pavlíková - pavlikova@sibirska.sk
Mgr. Veronika Nemčovičová - nemcovicova@sibirska.sk

Prihlásenie