Krúžky

Základná škola s materskou školou, Sibírska 39, 831 02 Bratislava
Ponuka krúžkov pre školský rok 2016/2017


     Vážení rodičia, aj v tomto školskom roku máte možnosť využiť ponuku vzdelávacích poukazov (hodnota 31 €/školský rok) a prihlásiť svoje dieťa aj na krúžky organizované školou. Ak si vyberiete viac krúžkov, dá sa poplatok 31 €/krúžok uhradiť na darovací účet školy.

 


Vedúci krúžku: názov krúžku: určený pre: termín, čas:
p. Nemčovičová, učit. Výtvarný krúžok 1. a 2. ročník štvrtok od 13:00
p. Medvecká, učt. Divadelný krúžok 3. ročník pondelok od 13:00
p. Juhászová, učit. Počítačový krúžok 4. ročník streda od 13:30
p. Paráková, učit. Detský aerobik 1. stupeň štvrtok od 14:00
p. Zárecká, uprat. Športové hry 1. stupeň štvrtok od 14:00
p. Surandžiev, lic. tréner Florbal 1. stupeň utorok od 14:00 – do 15.30 hod
p. Kolčáková, učit. Šach 1. a 2. stupeň utorok od 14:00
pani z čínskeho inštit. Čínsky jazyk 1. a 2. stupeň utorok - streda od 14:00
p. Bodová, učit. Čitateľský klub 2. stupeň pondelok od 15:00
p. Drangová, učit. Book club 2. stupeň pondelok od15:00
p. Bullová, učit. Varenie 2. stupeň utorok od 14:00
p. Bullová, učit. Varenie 2. stupeň streda od 13:00
p. Surandžiev, lic. tréner Florbal 2. stupeň piatok od 14:00 – do 15.30 hod
p. Drgáň, učit. Cestovateľský krúžok 2. stupeň  
p. Drgáň, učit. Matematika 9. ročník štvrtok od 14:00

Prihlásenie