Celoškolské akcie

Celoškolské akcie

 

 

 

Prostredníctvom dotazníkového prieskumu medzi rodičmi sme zistili,že medzi obľúbené podujatia realizované v našej materskej škole patria:

 

1. divadelné a kúzelnícke predstavenia

 

2. výlety na Kolibu, na Železnú studničku, na Partizánsku lúku

 

3. jazdenie na poníkoch, stretnutia s poľnými, lesnými a vodnými zvieratami, návšteva ZOO, zvieracej farmy

 

4. Mikuláš, vianočná besiedka, karneval, besiedka ku Dňu matiek

 

5. športové podujatia, turistika, atletika, bicyklovanie

 

6. výcviky plávania, korčuľovania

 

7. škola v prírode

 

8. diskotéky, klauniády, výchovné koncerty

 

9. exkurzie do knižnice

 

10. výstavy prác detí

 

11. sprostredkovanie stretnutí s kontaktnými zvieratami (poľné, lesné a vodné)


 

Prihlásenie