Denný poriadok

Denný poriadok

 

- zabezpečuje vyvážené striedanie činností
- vytvára časový priestor na hru a učenie
- umožňuje dodržiavať zásady zdravej životosprávy

 

Usporiadanie jednotlivých denných činností je pružné t.j. nie je pevne stanovené, s výnimkou podávania jedla.


 

Denné činnosti v našej materskej škole sú usporiadané nasledovne:


 

v čase od 6,45 hod. – 12,00 hod.

 

- hry a hrové činnosti /spontánne, navodzované - sú najprirodzenejšími činnosťami dieťaťa/
- ranný kruh /spoločné sedenie v tvare kruhu a rozprávanie, diskutovanie na vybranú tému/
- pohybové a relaxačné cvičenia /obsahujú cviky, uvolňovacie a dychové cvičenia, hry/
- edukačné aktivity / riadené učenie so všetkými deťmi, so skupinou detí alebo individuálne/
- pobyt vonku /pohybové hry s hračkami, na preliezkach, v piesku, kreslenie; vychádzky/
- činnosti zabezpečujúce životosprávu /desiata, používanie toalety, umývanie rúk/


 

v čase od 12,00 hod. – 17,00 hod.

 

- činnosti zabezpečujúce životosprávu /obed, olovrant, WC, hygiena/
- odpočinok /ležanie, spánok -minimálne 30 min. - v závislosti od potrieb a veku detí/
- edukačné aktivity /podobne ako dopoludnia/
- pobyt vonku /podobne ako dopoludnia, okrem vychádzok/

 


čas podávania jedla

 

08,30 – 09,00 : desiata
11,30 – 12,00 : obed
14,30 – 15,00 : olovrant

 


Náš denný poriadok rešpektuje denné potreby, možnosti a záujmy detí. Dieťa sa postupne prispôsobuje požiadavkám denného poriadku, stotožňuje sa s nimi, osamostatňuje sa, učí sa zodpovednosti a sebadisciplíne.

 

Prihlásenie