Deti a zamestnanci

Deti a zamestnanci

 

V štyroch triedach sú deti zaradené podľa veku:

 

I. trieda
vek detí : 3 roky
počet detí : 21

 

II. trieda
vek detí : 3-4 roky
počet detí : 22

 

III. trieda
vek detí : 4-5 rokov
počet detí : 23

 

IV. trieda
vek detí : 5-6 rokov
počet detí : 25

 

Deti každej triedy majú pridelené svoje učiteľky, ktoré oslovujú tak, ako im to navzájom vyhovuje. Väčšina detí oslovuje učiteľky krstnými menami.

 

Niekedy sa stane, že niekto z pedagogického kolektívu ochorie, alebo ide na školenie; vtedy sa deťom venuje iná učiteľka, alebo sú deti v tento deň „na návšteve“ v inej triede.
Prváčikovia majú v tomto školskom roku spálňu spoločnú s deťmi II. triedy.

 

Priestory našej materskej školy sú nielen esteticky zariadené, sú aj na dobrej hygienickej úrovni. O čistotu priestorov sa starajú pani upratovačky.

 

Odborníkom na odstraňovanie závad v budove aj na školskom dvore je náš školník.

 

Pani kuchárka pre nás všetkých zabezpečuje kvalitné a chutné jedlo.
 

Prihlásenie