Občianske združenie

Občianske združenie

 

 

Občianske združenie „Zelená deťom“ vzniklo 9.januára 2004 pri Materskej škole Legerského 18, Bratislava.
Jeho členmi sú spravidla rodičia detí navštevujúcich túto materskú školu.

 

 

Cieľom činnosti združenia je:

 

Podporovať výchovno-vzdelávací proces a jeho kultúrne, športové a vzdelávacie aktivity
Podporovať riadny chod a prevádzku materskej školy
Podporovať ďalšie vzdelávanie a odborný rast pedagógov
Finančne ohodnotiť realizáciu výchovno-vzdelávacej činnosti učiteľov nad rámec programu výchovy a vzdelávania; za oboznamovanie detí s cudzím jazykom, za vedenie záujmových krúžkov

 

Majetok združenia tvoria:

 

- členské príspevky
- dotácie štátnej správy
- dary sponzorov
- hmotný majetok združenia
- prostriedky získané pri organizovaní rôznych aktivít v rámci cieľov činnosti združenia
- získanie grantov a finančnej podpory
- príjmy z vykonávania hospodárskej činnosti s vyššie uvedeným účelom vzniku združenia

 

 

V tomto školskom roku bola výška členského príspevku dohodnutá rodičmi na rodičovskom združení na 100,-Eur. na celý školský rok.

 

Výsledky spolupráce občianskeho združenia s materskou školou:

 

 

Vypracovaním projektov „Bezpečne v živote i v hre“ a „Tvoríme v detstve pre lepšiu budúcnosť“ sme získali finančnú dotáciu na zriadenie dopravného ihriska s dopravnými značkami, kolobežkami, trojkolkami bicyklami. Školský dvor bol obohatený o drevenú preliezku s vežou, šmýkaľkou, hojdačkami a o besiedku.

 

 

Z 2% dane z príjmov boli kúpené: kolotoč, CD -prehrávače, učebné pomôcky, stoly, stoličky, šatňové skrinky, hračky a iné predmety, ktoré skultúrnili interiér a exteriér materskej školy.

 

 

Vážení rodičia a všetci, ktorí podporujete občianske združenie „Zelená deťom“ tým, že darujete 2% dane zo svojho príjmu!

 

 

Ďakujeme Vám za podporu v mene zamestnancov a najmä v mene detí a prosíme Vás, aby ste aj tento rok poukázali 2% dane na zlepšenie podmienok v našej materskej škole.

 

 

Potrebné údaje:

 

Obchodné meno : Občianske združenie Zelená deťom
Sídlo : Legerského 18, 831 02 Bratislava 3
Právna forma : Občianske združenie
Identifikačné č. : 31815847

 

Prihlásenie