Prevádzka

Čas prevádzky je od 6,45 hod. do 17,00 hod.

 

 

  • Rodičia privádzajú deti do materskej školy spravidla do 8,00 hod. a opäť prevezmú od učiteľky spravidla od 15,00 hod. Je možné dohodnúť si aj iné príchody a odchody dieťaťa. 

 

  • Cez letné prázdniny sa prevádzka materskej školy preruší spravidla na 4 týždne. V tomto čase môžu deti navštevovať inú materskú školu a to v zmysle pravidiel, ktoré sú určené pri organizácii letnej činnosti.

 

  • Prevádzka je prerušená aj v čase vianočných prázdnin.

Prihlásenie