Príspevky

Základná škola s materskou školou, Sibírska 39, Bratislava

 


OZNAM


Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Nové Mesto schválilo na svojom zasadnutí dňa 13.10.2015 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava -Nové Mesto č. 7/2015 o výške príspevku rodičov na čiastočnú úhradu nákladov školách a školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava -Nové Mesto, ktorým sa súčasne mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava -Nové mesto č. 07/2014 zo dňa 12.12.2014.
.

K 1.1.2016 sa výška školného v materskej škole
na Legerského ulici a Šuňavcovej ulici upravuje na 35 eur/mesiac.

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie -> TU 

 

Stravná jednotka za celodennú stravu je v súčasnosti v našej materskej škole 1,26 Eur.

Prihlásenie