Súčasnosť

Sme obecná materská škola s výchovným jazykom slovenským. Patríme do spoločného právneho subjektu ZŠ s MŠ Sibírska 39, Bratislava. Našim zriaďovateľom je mestská časť Bratislava - Nové Mesto.

Jednoposchodová budova našej materskej školy sa nachádza neďaleko Račianskeho mýta.
Každá zo štyroch tried má svoju spálňu, umývarku a WC.
Deti sa stravujú v spoločnej školskej jedálni, do ktorej je strava privážaná z kmeňovej základnej školy.
Pôvodné zariadenie materskej školy sa vďaka sponzorským darom priebežne vymieňa za nové, ktoré po stránke funkčnej, estetickej a hygienickej vyhovuje potrebám detí.
Okolo celej budovy je veľký školský dvor. Jedna časť je vysadená trávou, ihličnatými a listnatými stromami, kríkmi a kvetmi. Na vyasfaltovanej ploche je dopravné ihrisko, pieskovisko a lavičky. Po celom dvore sú rozmiestnené preliezky, kolotoč, šmýklavky, hojdačky a besiedky.
 

Prihlásenie