Pre školu 2 %

SRRZ-RZ pri Základnej škole s materskou školou, Sibírska 39, 831 02 Bratislava

 

Vážení rodičia,

naše rodičovské združenie patrí medzi organizácie, v ktorých prospech môžete poukázať 2% z Vašej dane zaplatenej za rok 2017. Sme uvedení v zozname poberateľov 2 % (resp. 3 %) ( www.rozhodni.sk) pod číslom 7772. Preto sa obraciame na Vás so žiadosťou o podporu vlastných detí sumou, ktorá je súčasťou dane, ktorú platíte štátu.

 

Keďže na uspokojivé a v dohľadnom čase zrealizovateľné vybavenie školy funkčnými počítačmi pre predmet Informatika (počítače používajú všetky deti navštevujúce ZŠ Sibírska) je potrebná suma minimálne 7 000,00 EUR, na stretnutí Rodičovskej rady dňa 22.1.2018 sa zástupcovia rodičov dohodli, že v tomto roku pristúpia z rozdeleniu výťažku 2% z dane z príjmov nasledovne:

 

• 60% triedou vyzbieranej sumy bude ponechaných triede;
• 40% triedou vyzbieranej sumy bude použitých na nákup počítačov. Zamýšľané zdroje financovania nákupu počítačov:

 

• 1 654,21 EUR –výťažok Vianočného bazáru z 12/2017;
• 2 000,00 EUR- prisľúbený príspevok strešnej organizácie nášho RZ-Slovenskej rady rodičovských združení (SRRZ);
• cca 3 000,00 EUR= 40% z prostriedkov vyzbieraných z 2% z dane z príjmu.

 

Sme presvedčení, že takto získané prostriedky budú efektívne využité pre všetky deti navštevujúce ZŠ Sibírska. Veríme, že takáto forma prerozdelenia Vašich 2% dane z príjmov pomôže dofinancovať kúpu funkčných počítačov pre školu a tým zvýši kvalitu vyučovania Vašich detí.

 

Suma, ktorú poukážete, bude použitá na podporu vzdelávania Vášho dieťaťa (každá trieda bude mať k dispozícii 60% vlastnej sumy, ktorú takto získa). Aby sa platby rozlíšili (neprichádzajú menovite označené), je potrebné odovzdať fotokópie Tlačiva (meno môžete vymazať) Vašim triednym p. učiteľkám. Prosíme, sumy ponechajte viditeľné.

 

Upozorňujeme, že ak si sami nerobíte dane, je potrebné k tlačivu priložiť aj potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa. Tlačivo Vám vystaví zamestnávateľ. Ak si sami robíte dane, stačí údaj vpísať do tlačiva. Všetky potrebné informácie sú uvedené aj na našej web-stránke.

 

Dávame do pozornosti, že od 1.1.2018 je nutné používať len tlačivá V2Pv17 a V2Pv17_P, ktoré nájdete na http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/. Tieto tlačivá si môžete vytlačiť aj z našej web-stránky.

 

Podporiť nás môžu viacerí - príbuzní, priatelia, spolupracovníci... Každá firma má možnosť finančne podporiť vybraných poberateľov – teda aj naše RZ.

 

 

II. ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

 

Obchodné meno: SRRZ-RZ pri Základnej škole s materskou školou
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 173196170303 (0303 je SID)

Adresa sídla: Sibírska 1602/39, 831 02 Bratislava


Ďakujeme za pochopenie a Vašu podporu.

 

Rodičovská rada SRRZ-RZ pri Základnej škole s materskou školou, Sibírska 39, 831 02 Bratislava
 

Prihlásenie