Tlačivo na stiahnutie

Úvodná informácia - List 2%

TU

 

 

Tlačivo si môžete stiahnuť

 

T U

 

a potvrdenie o zaplatení dane

 

T U

 

 

Rôzne iné tlačivá podľa potreby darcu nájdete -> TU

Prihlásenie