Kontakt

Správca: Mgr. Michal Drgáň

 

Kontakt: radaskoly@sibirska.sk

 

Autor správy (žiadosti, podnetu,...) môže požiadať o zachovanie svojej anonymity

Prihlásenie