Zloženie rady školy

Príloha č.1


k Štatútu Rady školy schváleného dňa 26.5.2016

 

Členovia Rady školy od 02.02.2016:


1. Zástupcovia rodičov ZŠ a MŠ:


• Horváthová Alica – zástupca rodičov za ZŠ
• Tóthová Renáta - zástupca rodičov za ZŠ
• Sáraszová Katarína - zástupca rodičov za ZŠ
• Poliaková Katarína - zástupca rodičov za MŠ

 

2. Zástupcovia pedagogických zamestnancov:

• Drgáň Michal - zástupca pedagogických zamestnancov za ZŠ

  Slobodníková Zuzana - zástupca pedagogických zamestnancov MŠ


3. Zástupca nepedagogických zamestnancov:

• Šofrancová Lenka


4. Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa – Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto:
• Dúbravický Jozef
• Galamboš Pavol
• Rattajová Zuzana
• Vítková Andrea.

Prihlásenie