ŠKD

 
 
 
         PREVÁDZKA ŠKD
         RÁNO:
         OD 6:30 – 7:45 hod.

         PO VYUČOVANÍ:
         DO 17:30 hod.
____________________________________________________________________

REŽIM DŇA        Po 4. vyučovacej hodine

      
11:40 – 12:35 Príprava na obed - Obed
      
12:35 – 15:00 Odpočinková a rekreačná činnosť
      
15:00 - 15:15 Olovrant
      
15:15 – 15:30 Príprava na vyučovanie
      
15:30 – 16:00 Záujmová činnosť


      
Po 5. vyučovacej hodine

      12:35 – 13:30 Príprava na obed – Obed
      13:30 – 15:00 Odpočinková a rekreačná činnosť
      15:00 – 15:15 Olovrant
      15:15 – 15:30 Príprava na vyučovanie
      15:30 – 16:00 Záujmová činnosť

      Po 6. vyučovacej hodine

     13:30 – 14:00 Príprava na obed – Obed
     14:00 – 15:00 Odpočinková a rekreačná činnosť
     15:00 – 15:15 Olovrant
     15:15 – 16:00 Záujmová činnosť 

     

Prihlásenie