Organizačná schéma školy

 ORGANIZAČNÁ  SCHÉMA


Základná škola s materskou školou, sibírska 39, 831 02 Bratislava


Schému nájdete      Tu

 

 

ROZMIESTNENIE TRIED NA ŠKOLE
Školský rok 2016/2017

 

Rozmiestnenie nájdete  Tu

 


E V A K U A Č N Ý  P L Á N
Školský rok 2016/2017

 

Suterén

Prízemie

1.Poschodie

2.Poschodie 

Prihlásenie