Školský obvod

Školský obvod jednotlivých ZŠ s MŠ, Sibírska 39, Bratislava:
(určený ulicami)

 

Americká,
Blatnická,
Budyšínska - 32, 34, 36, 38, 40,
Čajakova - od Smrečianskej smerom ku škole,
J. C. Hronského,
Kominárska,
Kraskova,
Kyjevská,
Legerského,
Ľubľanská,
Mikovíniho,
Ovručská,
Piešťanská,
Pionierska,
Račianska - od vyústenia Pionierskej ul. po Račianske mýto,
Sibírska,
Smrečianska - celá pravá strana, smerom na Kolibu,
Šuňavcova,
Thurzova,
Ukrajinská,
Ursínyho

Prihlásenie