Záverečné správy


S p r á v y

 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti

 

Základnej školy s materskou školou na Sibírskej ulici č. 39 v Bratislave

 

za školský rok 2008/2009


za školský rok 2009/2010.


za školský rok 2010/2011.


za školský rok 2011/2012.


za školský rok 2012/2013.


za školský rok 2013/2014.


za školský rok 2014/2015.

 

za školský rok 2015/2016

 

za školský rok 2016/2017

Prihlásenie