Zverejňovanie

V tejto časti sú uverejňované dokumenty v zmysle zákona č.546/2010 Z.z. v členení na:

 

- Verejné obstarávanie

- Zmluvy

- Objednávky

- Faktúry

Prihlásenie