Verejné obstarávanie

 

PREDMET TYP TERMÍN PONUKY DÁTUM ZVEREJNENIA
Dodanie hračiek zákazka podľa §9 ods.9 22.11.2013 do 12:00 hod. 18.11.2013
Čistiace prostriedky zákazka podľa §9 ods.9 25.11.2013 do 12:00 hod. 18.11.2013
 Vybavenie školskej jedálne zákazka podľa §9 ods.9 25.11.2013 do 12:00 hod.  18.11.2013 
Súpravy na cvičenie zákazka podľa §9 ods.9 12.12.2013 do 09:00 hod. 05.12.2013
Drvička odpadu zákazka podľa §9 ods.9 Zadávanie zákazky 30.04.2014

Prihlásenie