01/2013

 

Obstarávateľ
Názov: Základná škola s materskou školou, Sibírska 39, Bratislava
IČO: 317 85 221


Úspešný uchádzač - v lehote na predkladanie ponúk nebola predložená žiadna ponuka
Názov:
IČO:
Adresa:
Celková suma:0,00 €


Informácie o zákazke
Číslo obstarávania: 01/2013
Predmet: Dodanie hračiek do dvoch nových tried v Materskej škole, Pionierska
Opis predmetu zákazky: viď. príloha
Typ: Zákazka podľa § 9 ods. 9
Poznámka:
Dátum zverejnenia: 18.11.2013


Termíny
Predloženia ponuky: 22.11.2013
Otvárania ponúk - kritéria:
Otvárania ponúk - ostatné:


Dokumenty verejného obstarávania
 

Výzva Hračky.pdf

Prihlásenie