0003_cistprostriedky

 

Obstarávateľ
Názov: Základná škola s materskou školou, Sibírska 39, Bratislava
IČO: 317 85 221


Úspešný uchádzač
Názov: Drogéria plus, s.r.o.
IČO: 45 700 770
Adresa: Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava
Celková suma:4 981,58 €


Informácie o zákazke
Číslo obstarávania: 03/2013
Predmet: Dodanie čistiacich prostriedkov pre ZŠ s MŠ Sibírska 39, Bratislava
Opis predmetu zákazky: viď. príloha
Typ: Zákazka podľa § 9 ods. 9
Poznámka:
Dátum zverejnenia: 18.11.2013


Termíny
Predloženia ponuky: 25.11.2013
Otvárania ponúk - kritéria:
Otvárania ponúk - ostatné:


Dokumenty verejného obstarávania
 

Výzva Čistiace Prostriedky.pdf

 

Prihlásenie