0004_cvicenie

 

Obstarávateľ
Názov: Základná škola s materskou školou, Sibírska 39, Bratislava
IČO: 317 85 221


Úspešný uchádzač
Názov: SA SportAcademy spol. s r.o.
IČO: 45 966 940
Adresa: Nad Lúčkami 4, Bratislava
Celková suma: 3238,34 €


Informácie o zákazke
Číslo obstarávania: 04/2013
Predmet: Dodanie súprav na cvičenie pre ZŠ s MŠ Sibírska 39, Bratislava
Opis predmetu zákazky: viď. príloha
Typ: Zákazka podľa § 9 ods. 9
Poznámka:
Dátum zverejnenia: 05.12.2013


Termíny
Predloženia ponuky: 12.12.2013 do 09:00 hod.
Otvárania ponúk - kritéria:
Otvárania ponúk - ostatné:


Dokumenty verejného obstarávania
 

Výzva cvicenie.pdf


 

Prihlásenie