Rok 2012

 

Stanovenie výšky režijných poplatkov: 3 € / mesiac

 

 

Použitie režijných poplatkov:

 

V roku 2012 sa vybrali režijné poplatky v sume 8 471 €

 

 

 

5 238,46 €     vybavenie od firmy GASTROREX ( prenosné boxy, gastronádoby, hrnce,.......)

548,62 €        krájač na zeleninu na šaláty

330 €              odkladací box na odpad

1 016,51 €     sumárne za nákup vybavenia kuchyne (taniere, príbory, poháre, elektrický otvárač na konzervy, varechy, naberačky.......)

1 337,41 €     dofinancovanie energií
 

Prihlásenie