Rok 2013

Stanovenie výšky režijných poplatkov: 3 € / mesiac

 

Režijné náklady 2013

 

Poplatok 3 €/ mesiac/ stravník. Príjem je príjmom školskej jedálne.

 

9 979,24 €........................príjem v roku 2013 z režijných poplatkov
7 357,45 €.......................výdavky na energie a služby
2 621,79 €.......................výdavky na doplnenie materiálu (poháre, varechy,
                                           hrnce, ..), pracovné odevy zamestnancov, čistiace
                                           prípravky do nových umývačiek riadu
 

Prihlásenie