Rok 2014

Stanovenie výšky režijných poplatkov: 3 € / mesiac
 

 

Použitie režijných poplatkov:V roku 2014 sa vybrali režijné poplatky v sume 10 415 €

 

 

1 449,65 €  - opravy zariadení v školskej kuchyni a výdajniach stravy v MŠ

907,41 € -  vybavenie kuchyne a výdajní ( poháre, taniere, podnosy,...)

1 766,88 € -  čistiace prostriedky pre školskú kuchyňu a výdajne stravy v MS

297,00 € -  kuchynské linky pre školskú kuchyňu a výdajne stravy v MŠ

2 356,46 € -  služby

3 638,20 € -  dofinancovanie energií


 

Prihlásenie