MŠ Legerského

Prejdite na http://sibirska.edupage.org/

 

Kontaktné údaje

Adresa : Materská škola
Legerského 18
831 02 Bratislava

Telefón: 02 / 44 25 20 13

E - mail : legerskeho@sibirska.sk

Web : www.sibirska.sk

Ako sme začínali

Materská škola na Legerského ulici číslo 18 v Bratislave začala svoju činnosť 1.decembra 1961 pod vedením Oľgy Schmidtovej. Po jej odchode sa v riadení materskej školy vystriedalo niekoľko ďalších riaditeliek.

Od 1.apríla 2002 bola materská škola rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou. K 30.júnu 2002 jej bola právna subjektivita zrušená.

Spojením Základnej školy na Sibírskej ulici, Materskej školy na Šuňavcovej ulici a Materskej školy na Legerského ulici bola dňa 1.júla 2002 miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto zriadená Základná škola s materskou školou ako rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou. Riaditeľkou sa stala Mgr. Milena Partelová.

 

Prihlásenie