Materská škola - Slniečkovo

 

 

 

 

Prejdite na : http://sibirska.edupage.org/

 

Pionierska 12/A

831 02 Bratislava 

 

Tel. číslo: 0903 50 50 88 
E-mail: pionierska@sibirska.sk

 

 

 

 

MATERSKÁ ŠKOLA – SLNIEČKOVO 

 


Zriaďovateľ: Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava, Slovensko

 

Základná škola s materskou školou, Sibírska 39, 831 02 Bratislava

 

Materská škola Pionierska 12/A – elokované pracovisko ZŠ s MŠ Sibírska 39, 831 02 Bratislava

 

Riaditeľka ZŠ s MŠ Sibírska: Mgr. Milena Partelová

 

Zástupkyňa ZŠ s MŠ pre MŠ: Mgr. Anna Mračková, tel. číslo: 0911 08 50 50 

Prihlásenie