ORGANIZÁCIA DŇA

ORGANIZÁCIA DŇA

 

Organizácia dňa má časovo stanovené (v dvoch zmenách) stravovanie detí:


• desiata 08:20 - 09:00 hod.
• obed 11:20 - 12:30 hod.
• olovrant 14:20 – 15:00 hod.

 

Súčasťou všetkých organizačných foriem sú vzdelávacie aktivity. Výchova a vzdelávanie v materskej škole sa uskutočňuje formou denných činností:


• hry a činnosti podľa výberu detí;
• zdravotné cvičenia;
• pobyt vonku
• odpočinok
• činnosti zabezpečujúce životosprávu:
- osobná hygiena,
- stolovanie a stravovanie,
- pitný režim,
- prezliekanie a i.
 

Prihlásenie