Plán aktivít

 


Plán aktivít v školskom roku 2016/2017


September


• Plenárna schôdza rodičov školy + triedne schôdze rodičov
• Bábkové divadlo
• Návšteva knižnice

 

Október


• Brigáda
• Kurz korčuľovania
• Tanečno -pohybová príprava – PKO-celoročne
• Futbal - celoročne
• Oboznamovanie s ANJ - celoročne
• Oboznamovanie s NJ- celoročne
• Tekvicová slávnosť „Svetlonosy“ – akcia s rodičmi
• Poľné zvieratká
• Bábkové divadlo
• Návšteva knižnice

 

November


• Logopéd
• Svetový deň výživy – „Ako sa zdravo stravujeme“
• Bábkové divadlo
• Návšteva knižnice

 

December


• Vítame Mikuláša
• Vianočná cukráreň – medovníčky
• Vianočná besiedka pre rodičov
• Vodné zvieratká
• Vianočné divadlo
• Návšteva knižnice + zážitkové čítanie

 

Január


• Lesné zvieratká
• Bábkové divadlo
• Návšteva knižnice
• Kurz korčuľovania

 

Február


• Karneval spojený s fašiangovou veselicou
• Návšteva predškolákov v ZŠ s MŠ, Sibírska 39
• Testy školskej zrelosti - CPPPaP
• Bábkové divadlo
• Návšteva knižnice
• Planetárium v materskej škole
• Kurz lyžovania

 

Marec


• Moja obľúbená kniha - návšteva knižnice + zážitkové čítanie
• Svetový deň vody - eko program „DAPHNE“
• Červený kríž
• Bábkové divadlo

 

Apríl


• Svetový deň zdravia
• Tvorivé dielne – veľká noc– akcia s rodičmi
• Deň zeme „Pôda“
• Návšteva hasickej stanice
• Policajti v akcii – štadión Dúbravka
• Policajti v MŠ – „Pola radí deťom“
• Kurz plávania
• Bábkové divadlo
• Návšteva knižnice

 

Máj


• Motýlia záhrada
• Vláčik Blaváčik
• Fotografovanie v MŠ
• Červený kameň + Sokoliari - výlet
• Koncert Viktor Gulváš „Pesnička je liek“
• Bábkové divadlo
• Návšteva knižnice

 

Jún


• MDD – športový poldeň
• Svetový deň životného prostredia
• Záhradná slávnosť – akcia s rodičmi
• Triedime odpad s Natur-PACkom – ekovýchova „DAPHNE“
• Rozlúčka s predškolákmi
• Koncert ZUŠ – p. Heribanová
• Bábkové divadlo
• Návšteva knižnice


Spracovala: Mgr. Anna Kochanová
Overila: Mgr. Anna Mračková

Prihlásenie