Pred nástupom do materskej školy

PRED NÁSTUPOM DO MATERSKEJ ŠKOLY


Pred nástupom do materskej školy si zákonný zástupca môže so zástupkyňou pre materskú školu dohodnúť adaptačný pobyt, ktorý môže trvať najdlhšie tri mesiace. Počas neho zostáva dieťa v materskej škole postupne na dve, tri až štyri hodiny. Podľa priebehu adaptácie dieťaťa sa triedne učiteľky so zákonným zástupcom dieťaťa dohodnú na celodennom pobyte dieťaťa v materskej škole. Je dôležitá úroveň sebaobslužných schopností dieťaťa (používanie WC, základy hygieny, stolovania, obliekania, komunikácie s učiteľkou a pod.).

 

Ak Vaše dieťa nastupuje do materskej školy je potrebné:


pripravovať ho na novú situáciu, rozprávať sa s ním o možnostiach, ktoré mu táto zmena prinesie a v každom prípade ho pozitívne motivovať k jej zvládnutiu pripraviť ho na emocionálne zvládnutie odlúčenia od matky, s pani učiteľkou si od prvého dňa nástupu dieťaťa môžete dohodnúť postupnú adaptáciu podľa individuálnych potrieb dieťaťa;
• odporúčame ráno pri odovzdávaní dieťaťa pani učiteľke, čo najviac skrátiť chvíľku lúčenia;
• dieťa naučiť primerane jeho veku hygienickým návykom vrátane používania toalety a toaletného papiera, obsluhe pákovej vodovodnej batérie, používaniu tekutého toaletného mydla a veku primeranej sebaobsluhe pri prezúvaní a prezliekaní;
• pani učiteľky pri sebaobslužných činnostiach deťom pomáhajú;
• učiť dieťa stolovať, jesť lyžicou, piť z pohára;
• pre dieťa je potrebné priniesť prezuvky s plnou resp. pevnou pätou, pyžamo na popoludňajší odpočinok, gumovú plachtičku, prípadne obľúbenú hračku, s ktorou chodí do postieľky, kópiu preukazu zdravotnej poisťovne;
• v skrinke nechať náhradné spodné prádlo a náhradné pohodlné vrchné oblečenie;
• všetky osobné veci je potrebné označiť menom prípadne iniciálkami dieťaťa;
• ak si dieťa prinesie do materskej školy vlastnú hračku so súhlasom pani učiteľky, pani učiteľka nenesie zodpovednosť za jej prípadné poškodenie alebo stratu, aj keď k hre s ňou zaujme rovnaký postoj, ako k hre s ostatnými hračkami, pričom má na zreteli hlavne bezpečnosť všetkých detí.

Prihlásenie