Prevádzkový poriadok

 

 

Prevádzka materskej školy je od 7:00 hod. do 17:00 hod.


 

 
Zo strany personálu je prevádzka dvojzmenná, t.j. v triede ju zabezpečujú dve pani učiteľky. V prevádzke štyri triedy.
Zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy do 8:00 hod. Iný čas príchodu rodič oznámi do materskej školy. Budova školy sa zamyká o 8:10.

 

Odhlásiť dieťa z pobytu v materskej škole na jeden deň resp. niekoľko dní, môže zákonný zástupca telefonicky na tel. č. 0903 50 50 88 ráno do 8.00 hod., alebo osobne deň vopred u pani učiteľky v MŠ, SMS. Po 8:00 sa nahlasuje počet stravníkov do školskej jedálne..Zákonný zástupca si môže prevziať dieťa od pani učiteľky v čase pred odpočinkom od 12:00 hod. do 12:30 hod. a popoludní od 15:00 hod. do 17:00 hod. Na prevzatie dieťaťa z materskej školy môže zákonný zástupca písomne splnomocniť aj inú osobu.V čase letných prázdnin bude prevádzka materskej školy obmedzená. Informácie o prevádzke a možnostiach umiestnenia dieťaťa počas tohto obdobia budú zverejnené minimálne dva mesiace vopred.V čase ostatných školských prázdnin je prevádzka zabezpečená podľa počtu detí a spravidla prerušená v čase vianočných prázdnin.

Prihlásenie