Tlačivá a dokumenty

Dokumenty na stiahnutie:

Školský poriadok 2016 -> TU

Školský vzdelávací program 2016 -> TU

Denné činnosti -> TU

Písomné splnomocnenie na prevzatie dieťaťa z MŠ pre inú dospelú osobu -> TU

Dotazník pre rodičov MŠ Pionierska 12/A -> TU

Vyhlásenie o bezinfekčnosti -> TU

Vyhlásenie o bezinfekčnosti - dlhodobo -> TU

Všeobecné záväzné nariadenie -> TU

Prihlásenie