Profil Materskej školy

Učiť znamená viesť od veci známej k neznámej


A viesť znamená činnosť miernu a nenásilnú,


Plnú lásky.
 

                                        J. A Komenský

 

Niektorí ľudia si myslia, že sa dieťa v materskej škole iba hrá a málo sa učí. Ale hra je pre dieťa predškolského veku základom poznania. Dieťa sa veľa naučí práve pri hre. Dokázali to mnohé výskumy. Počet básničiek, pesničiek, ktoré dieťa pozná, je síce obohatením jeho života, ale nie je to dôkazom jeho zrelosti resp. školskej pripravenosti v závere jeho dochádzky do materskej školy.


Dôležitý je telesný, duševný a emocionálny rozvoj dieťaťa. A práve tak je dôležitá spolupráca učiteľky a rodičov, školy a rodiny, pozitívny vzťah medzi materskou školou, rodičmi a učiteľkou, ktorý sa vo veľkej miere prenáša na dieťa. Našim cieľom je, aby sa deti v materskej škole cítili príjemne, mali pocit bezpečia a priestor pre rozvíjanie svojej osobnosti.

 

V našej materskej škole im ponúkame nadštandardné aktivity:
 

Zdravý životný štýl

 • zdravý fyzický a psychický vývin
 • zdravé potraviny
 • pohyb ako základ zdravia

 

Environmentálna výchova

 • Medvedík Nive poznáva, objavuje a chráni Zem
 • zvieratká na návšteve v materskej škole – lesné, vodné, hmyz, poníky vrátane vozenia sa detí
 • zber triedeného odpadu ako vstupenka do ZOO
 • škola v prírode - podľa záujmu rodičov a podmienok materskej školy
 • Deň Zeme
 • Motýlia záhrada - experiment premeny húsenice na motýľa

  

Cudzie jazyky

 • krúžok anglického jazyka - podľa počtu prihlásených detí realizuje lektor jazykovej školy za prezentovaných podmienok (čas, trvanie, prihlásenie dieťaťa, poplatok)

  

Informačno-technická komunikácia

 • dve triedy sú vybavené špeciálnymi počítačmi pre preprimárne vzdelávanie so špeciálnym programom KidSmart - Mladý bádateľ, "Alik - kým pôjdem do školy"
 • robotická včela "Beebe-Bot" - logické myslenie a orientácia na ploche
 • interaktívna tabuľa

 

Výlety a exkurzie

 • ZOO
 • Železná studnička
 • Koliba
 • farma
 • dominanty Bratislavy
 • podľa aktuálnej ponuky

 

Pohybové aktivity

 •  tanečný krúžok Hip – Hop - podľa počtu prihlásených detí a požiadaviek rodičov, dvakrát týždenne, vedie trénerka z CVČ, za poplatok
 •  športové dni
 •  plavecký výcvik - podľa záujmu rodičov, za poplatok
 •  korčuľovanie - podľa záujmu rodičov, za poplatok
 • herné atrakcie na školskom dvore

  

Literárno – umelecké a spoločenské aktivity

 • výtvarné súťaže a výstavy
 • prehliadka v speve
 • prehliadka v prednese
 • návšteva Mikuláša
 • stretnutie pri stromčeku a vianočný bazár
 • karneval
 • Deň matiek
 • Deň detí
 • návštevy Mestskej knižnice
 • divadelné, hudobné, kúzelnícke a žonglérske predstavenia v materskej škole minimálne jedenkrát v mesiaci


 

Prihlásenie